Skydning & Værested information

SGK_Design_2014_000180

Vi satser på at være Danmarks billigste skytteforening

 For os er det hygge og jo flere, der har råd til at deltage, har stor betydning for vores forening.

Endnu sjovere er det, hvis hele familien har råd til at deltage, for så virker vores mål for denne gode aktivitet.

Aktiviteten giver blandt andet:

 • Ro og koncentration.

 • Selvværd og gå på mod.

 • Konkurenceslyst

 • Noget man er fælles om.

Skydeafdelingen afholder skydekonkurrencer med mulighed for at skyde sig til pokaler.

Man skyder det antal skydninger pr. sæson, som økonomien kan bære og som skytte er man med i den  årlige gennemsnitskonkurrence, som udregnes efter sæsonens bedste 10 skydninger.

Vi skyder efter regler, som er udsat af DGI og kan derfor til en hver tid udfordre anden skydeforening i DGI og på længere sigt, vil vi finde en venskabsforening, hvor vi kan lave konkurrenceskydning imod og med.

Hos os vil der løbende være muligt at leje personlig riffel pr. sæson eller låne et af foreningens våben. Medlemmer kan også få registreret eget våben. Nyregistrere skal minimum være 16 år. Våben opbevares af foreningen. Er man over 18 år, skal våben opbevares i banens våbenkammer i minimum 1 år.

For at blive skytte i vores forening skal følgende være opfyldt:

 • Medlem af foreningen. Det bliver man ved at gå på www.krigsveteran.dk og udfylde formular og indbetale kontingent.
 • At man sætter sig ind i reglerne og overholder enhver form for sikkerhed.
 • Skytter under 15 år betaler kun skydekontingent, hvis de deltager i konkurrencerne og kun på banen med ansvarlig voksen.
 • Årligt skydekontingent betales hver sæson i oktober eller ved indmeldelse og skal være betalt for at deltage i konkurrencerne og for at erhverve personlig våben. Foreningen har våben til udlån, så ingen krav for at købe et våben for at deltage.
 • Der skal være total ro på skydebanen og kun baneansvarlig snakker. Har du brug for hjælp, ligges våbenet på skydepladsen og baneansvarlig hentes.
 • Ingen våben forefindes udenfor banen med bundstykke i og bundstykket placeres i holder, hvor det er taget.
 • Alkohol: Der er totalforbud inden skydning.
 • Våben, om lånt eller eget, behandles forsvarligt og menes der, at der er noget galt med våbnet, går man straks til baneansvarlig.
 • Overskydende partroner må ikke medtages udenfor huset, da dette kræver en speciel polititilladelse. Dette gælder også tomme hylstre.

 

Yderligere regler for de som ejer og har registret våben i foreningen.

 • Våben skal deltage ved det årlige våbeneftersyn, som foretages af godkendt person fra registreringsstedet (DGI), som regel 2. fredag i oktober.
 • Våben skal til årlig våbenkontrol, som laves af foreningens formand, som er ansvarshavende overfor registreringskontor og politi.
 • Skal holde sin medlemskab i foreningen Krigsveteraner & pårørendei orden betalt kontingent hver 1. januar.
 • Betale årlig skydekontingent, som forfalder oktober måned.
 • have minimum 5 skydninger pr. sæson.

Skulle man være forhindret, kontaktes formanden, som er den ansvarlige foreningsregistrant hos våbenregistrering og politi.

 

Hvis ikke bortfalder våbenregistrering godkendelsen. i hendhold til våbenkontor og politiets regler for våben påtegning. 

 

Fra første fredag i oktober til anden fredag i april holder vi åbent på vores værested.

Dog er der et par fredage i perioden, hvor der er lukket, men i alt ca. årligt 24 fredage.

 •  Aftensmad, der mætter sælges til billige priser.
 • Sodavand, øl og kage sælges til billige priser.
 • Der er altid kaffe på kanden og the kan laves.
 • Skydning & patroner til Danmarks billigste priser.
 • Skydekontingent til Danmarks billigste pris.

 For os drejer det sig om kammeratlig samvær og hygge på højt plan, så vores medlemmer, veteraner, pårørende og deres børn går hjem og har haft en god oplevelse, som de ser frem til at gentage igen og igen.

 Vi har flere frivillige, som er med til at dette kan lykkes.

Alle, der har lyst og interesse i skydning, har mulighed for at træne skydning og deltage i konkurrencer.

Værestedet ligger Krudthusvej 16, 8700 Horsens.

Åbningstid: 19.00 til vi går hjem.

Krigsveteraner & pårørende Horsens er medlem af DGI. Dette er nødvendigt, hvis man vil drive en skydebane i foreningen. Vi er godkendt til at lave våbentilladelser til vores medlemmer. Vi skyder hovedsalig med riffel kaliber 22”, men som medlem har du også mulighed for at skyde med pistol / revolver og deltage i pokalskydning.

Alle får lov at prøve denne hobby op til 3 gange, inden der opkræves skydekontingent.