Velkommen

Udvalgte

Lokalforeningen Krigsveteraner & Pårørende for Horsens & Omegn er stiftet 08.12.2010.

Lokalforeningen har til formål at:

 • Formidle kontakter for veteraner og pårørende.
 • Samle veteraner og pårørende i kammeratlig samvær.
 • Lave aktiviteter for Krigsveteraner og pårørende.

Hvad laver Krigsveteraner & pårørende i Horsens & omegn. 

I forhold til indholdet i aktiviteterne kan det oplyses, at de ofte er målrettet mod en hel familie og også evt. netværk i form at kammerater til børn og voksne, som ønsker at støtte op om arbejdet med at udvikle sociale og sundhedsfremmende aktiviteter for målgruppen.
Indholdet kan være:
Gåture i naturen – startende ifølge med naturvejleder, men efterfølgende på egen hånd.

 • At tage madkurven med – hvad skal den indeholde, for både at være spændende og sund – for børn og voksne.
 • Intro til nem og god aftensmad så den nemme løsning ikke altid bliver “fastfood”. 
 • At følges ad til fysiske aktiviteter, eks. til træning i bassin, hensyntagende krop- og funktionstræning v. kvalificeret underviser, som kan tage hensyn til både fysiske og psykiske skader, som krigsveteranerne har. 
 • Velvære og pleje af krop og sjæl. F.eks. levnes der sjældent tid og økonomi til konerne/pigerne til at tænke på sig selv.
 • Opbygning af selvværd, hvilket kan ske gennem samtaler, fællesskaber, fælles- aktiviteter og overskud til at hjælpe hinanden. 
 • Kvindegruppen, en gruppe af kvinder der laver aktiviteter og hygge. 
 • Vi har skydning med riffel og kan også tilbyde vores medlemmer at prøve at skyde med pistol som fremmer ro og koncentration og konkurrence. 
 • Vi har en del der kører mc og tilbyder at køre ud og give veteranfamilie en mc oplevelse/ tur.

I foreningen Krigsveteraner & Pårørende er der både stærke og mindre stærke medlemmer. De stærke gør et enormt arbejde for at trække de mindre stærke ind i aktiviteterne og for at holde dem “oven vande”. Dette gøres bl.a. ved at bringe mad ud til dem, der ikke selv formår at lave et godt og sundt måltid samt ved at tage med dem til lægen, på kommunen og til sociale aktiviteter.
For at give de stærke lidt mere overskud til at hjælpe de mindre stærke, er der brug for at igangsætte aktiviteter, som vores projekt indeholder.

Hele projektet koordineres løbende på medlemsmøder i foreningens lokaler på Krudthusvej 16 i Horsens, hvor ideerne sprudler og hvor fleksibilitet og nytænkning er nøglen til succes.

Det koster 50 kr. om året for et medlemskab. Her henvises der til hjemmesiden www.krigsveteran.dk eller man kan møde op på:

Krudthusvej 16, 8700 Horsens I sæson perioden som er fra Oktober til April. 
Værestedet har åben næsten hver fredag kl. 19.00

Aktiviteter og ændringer opslås på: www.facebook.com/groups/horsens.krigsveteran

Se også siden: Fanen fik logo