Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst en måneds varsel. Indkaldelsen vil blive publiceret Her på foreningens hjemmeside.

Horsens,  d.  21. september 2016

Der indkaldes til den årlige generalforsamling ifølge vedtægterne.
Fredag d. 10. februar 2017 kl. 19:30.
Krudthusvej 16, 8700 Horsens

Dagsorden for generalforsamling:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Formandens beretning.
 5. Kassererens fremlæggelse af regnskab.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af formand (2år). Gunnar Kanstrup, modtager ikke genvalg.
 8. Valg af bestyrelsesmedlem (2år). Britta Nielsen, modtager ikke genvalg.
 9. Valg af bestyrelsesmedlem (2år). Susanne Kanstrup, modtager ikke genvalg.
 10. Valg af revisor. P.t. Heidi Nielsen.
 11. Valg af suppleant (1år). Kate Møller, modtager ikke genvalg.
 12. Valg af revisorsuppleant. P.t. Rainer Neumann.

Indkomne  forslag skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest 24. januar 2017.

Ønsker medlem tilsendt referat af generalforsamling sendes mail til horsens.krigsveteran@gmail.com